Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša

 

ESF PROJEKT „STJECANJE KLJUČNIH PRAKTIČNIH VJEŠTINA U PODRUČJU INŽENJERSTVA OKOLIŠA“

(UP.03.1.1.04.0059)

 

 

Ciljevi projekta:

Stvaranje održivog institucijskog sustava stručne prakse u području inženjerstva okoliša i povećanje prepoznatljivosti inženjera okoliša kroz stjecanje radnog iskustva tijekom studija u relevantnom okruženju.

 

Svrha projekta:

Razvoj ključnih praktičnih vještina kroz razvoj, unapređenje i provedbu stručne prakse na preddiplomskom i diplomskom studijskom programu Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu. Provedbom ovog projekta studentima Geotehničkog fakulteta olakšat će se zapošljavanje kroz razvoj partnerstva s institucijama koje će im omogućiti primjenu stečenih teorijskih znanja u praksi. Kroz različite oblike suradnje s vanjskim dionicima unaprijedit će se nastavni proces na način da u nastavi kroz stručnu praksu sudjeluju i poslodavci.

 

Rezultati projekta:

Dan karijera – 10.12.2020. [ Pdf ]

Dan karijera – 09. – 10.12.2021. [ Pdf ]

Dan karijera – 08. – 09.12.2022. [ Pdf ]

  • Razvijen institucijski sustav stručne prakse s pripadajućim online sustavom planiranja i praćenja njezine kvalitete te pozitivan utjecaj na povećanje zapošljivosti u području zaštite okoliša, s naglaskom na primjenu inovativnih rješenja u gospodarstvu
  • Uveden izborni kolegij stručna praksa na svim godinama studija
  • Izrađen stalni program terenskih vježbi studenata
  • Osnovana i opremljena Radionica (MakerSpace) u okviru koje će se održavati programi stručne prakse i konstrukcijske vježbe povezane sa specifičnim seminarima
  • Osnovana i opremljena multifunkcionalna učionica za primjenu inovativnih metoda učenja (Inovative Learning Methods)
  • Dodatno opremljeni postojeći laboratoriji (praktikumi) s ciljem dodatnog osposobljavanja studenata za rad sa sofisticiranim tehnikama koje se ne podučavaju u sklopu redovitog studija
  • Uspostavljena online platforma GOSSIP za osoblje i korisnike programa stručne prakse s ciljem individualnog pristupa svakog korisnika, pomoću koje će se pratiti provedba stručne prakse i omogućiti jednostavnost izbora nastavnih sadržaja

 

Ukupna vrijednost projekta: 3.974.834,79 kn

Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.

 

Razdoblje provedbe projekta: 09.03.2020.  –  09.03.2023.

 

Korisnik projekta:

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin (GFV)

 

Projektni partneri:

Hrvatsko društvo inženjera geotehnike (HDIG)

Veleučilište Velika Gorica (VVG)

Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (IRMO)

Zelena energetska zadruga, Zagreb (ZEZ)

Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-GFV)

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Ivana Presečki, predsjednica AMAC-GFV

Broj telefona: +385 99 456 7832

E-mail:

 

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta.

 


Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost AMAC-GFV.