AMAC-GFV


Kratica AMAC-GFV stvorena je od lat. riječi Almae Matris Alumni Croaticae Facultas Geotechnicae, a označuje udrugu diplomiranih studenata Geotehničkog fakulteta. Udruge koje djeluju pod tim imenom građanske su neprofitne udruge i okupljaju diplomante jedne visokoškolske ustanove.

Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta (AMAC-GFV) osnovana je formalno kao udruga građana na Osnivačkoj skupštini održanoj 20. rujna 2012. godine. Sjedište Udruge nalazi se na lokaciji Fakulteta (Hallerova aleja 7, Varaždin).

Aktivnosti Udruge usmjerene su na promociju i intenzivno okupljanje članova, diplomanata Geotehničkog fakulteta.

Svrha Udruge je održavanje veza između studenata i diplomanata Geotehničkog fakulteta s ciljem međusobnog upoznavanja i razmjenjivanja strukovnih iskustava, znanstvenih spoznaja i rezultata istraživanja među članovima te popularizacija znanosti i jačanje svijesti o potrebi zaštite okoliša u javnosti.