Ciljevi


Udruga je osnovana u cilju:

  • izražavanja poštovanja, zahvalnosti i odanosti prema Sveučilištu u Zagrebu i Geotehničkom fakultetu
  • očuvanja tradicije Sveučilišta u Zagrebu i Geotehničkog fakulteta
  • utjecaja na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima razvoja struke i znanosti na Geotehničkom fakultetu te njihove primjene
  • utjecaja na razvitak i napredak spoznaje o potrebi očuvanja prirode i čovjekova okoliša
  • izgradnje i jačanja veza i suradnje između diplomanata i Geotehničkog fakulteta
  • izgradnje i jačanja veza i suradnje između diplomanata i prijatelja Geotehničkog fakulteta
  • poticanja, uspostave i izgradnje veza i suradnje Geotehničkog fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu
  • uspostave i razvijanja suradnje sa sličnim udrugama (AMAC/AMCA) u nas i u svijetu