Djelatnosti


Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • promicanje ugleda Sveučilišta u Zagrebu i Geotehničkog fakulteta u nas i u svijetu
 • skrb za razvitak i napredak Geotehničkog fakulteta
 • skrb za sportski, zdravstveni i ekonomski studentski standard
 • njegovanje i razvitak etike inženjerskog poziva i promicanje ugleda inženjerske struke
 • samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz suradnju s obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje se bave područjima iz djelatnosti Geotehničkog fakulteta
 • prikupljanje mišljenja članova Udruge o bitnim pitanjima u vezi s ciljevima Udruge
 • izdavanje povremenih i stalnih znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija
 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta, te informiranje nastavnog osoblja Fakulteta o individualnim iskustvima iz inženjerske prakse
 • organiziranje susreta članova Udruge
 • razmjenjivanje strukovnih iskustava među članovima Udruge
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u vezi sa studijem na Fakultetu
 • uspostavljanje suradnje s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama
 • izmjenjivanje radnih iskustava s odgovarajućim udrugama bivših studenata
 • organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima
 • obilježavanje značajnih obljetnica hrvatskih sveučilišta i Fakulteta