Postani član


Redovitim članom udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin, koji je diplomirao na Geotehničkom fakultetu na bilo kojem stupnju studija (stručni i dodiplomski studij geotehnike, sveučilišni prijediplomski i diplomski studij geoinženjerstva, sveučilišni prijediplomski i diplomski studij inženjerstva okoliša).

Podupirajućim članom udruge može postati svaka fizička osoba koja svojom aktivnošću te novčanom i/ili materijalnom potporom doprinosi ostvarivanju programskih zadaća AMAC-GFV.

Osoba koja želi postati članom AMAC-GFV također treba biti zainteresirana za rad u udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva udruge te prihvatiti odredbe Statuta AMAC-GFV.

Godišnja članarina za 2024. godinu iznosi 10 eura.