STEM Centar za djecu i mlade

 

ESF PROJEKT „STEM CENTAR ZA DJECU I MLADE“
(UP.04.2.1.10.0076)

AMAC-GFV SUDJELOVAO JE U PROJEKTU KAO SURADNA ORGANIZACIJA U PROVEDBI RADIONICA ZA DJECU I MLADE U STEM CENTRU NA GEOTEHNIČKOM FAKULTETU

 

 

Cilj projekta:

Potaknuti popularizaciju STEM-a među djecom i mladima kroz aktivnosti jačanja kapaciteta HDIG i najmanje 4 drugih organizacija civilnoga društva, te kroz uspostavu i provedbu aktivnosti STEM Centra u prostoru Geotehničkog fakulteta.

 

Svrha projekta:

Svrha ovog projekta je jačanje kapaciteta Hrvatskog društva inženjera geotehnike (HDIG) i drugih udruga za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a kroz provedbu ciljanih STEM programa, unaprjeđenje suradnje s Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kroz uređenje STEM centra u prostorijama fakulteta i povećanje broja popularnih STEM aktivnosti.

Ovim će se projektom povećati prirodoslovne i inženjerske vještine krajnjih korisnika, odnosno djece, mladih i ostalih građana koji će biti uključeni u aktivnosti i programe namijenjene povećanju popularnosti STEM-a.

 

Rezultati projekta:

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.290.750,91 kn

Projekt je financiran sredstvima Državnog proračuna RH (15%) i

sredstvima Europskog socijalnog fonda (85%).

 

Razdoblje provedbe projekta: 29.06.2021.  –  29.06.2023.

 

Korisnik projekta:

Hrvatsko društvo inženjera geotehnike (HDIG)

 

Projektni partner:

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin (GFV)

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nenad Petrović, predsjednik HDIG

Broj telefona: +385 42 562 085

E-mail:

 

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta i web stranici STEM centra.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost udruge AMAC-GFV.