Online pristupnica

(Sva polja su obavezna)

IZJAVA AMAC-GFV O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA

AMAC-GFV prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih članova navedene u Pristupnici u skladu s odredbama Zakona o udrugama i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Članski podaci uneseni u Popis članova na temelju Pristupnice čuvaju se trajno. Popis članova vodi se u obliku Matične knjige članova i Registra aktivnih članova u pojedinoj kalendarskoj godini. Voditelj Popisa članova je Tajnik AMAC-GFV, a pravo uvida u cjelokupni Popis članova osim Voditelja Popisa imaju osobe zakonski ovlaštene za zastupanje udruge te zakonski ovlaštene osobe po službenoj dužnosti. Svaki član AMAC-GFV ima pravo uvida u sve osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok za ostale članove udruge ima pravo uvida u nužne podatke, odnosno ime i prezime člana, datum pristupanja i datum prestanka članstva. AMAC-GFV osobne podatke svojih članova ne ustupa i ne prodaje trećim stranama. U slučaju izmjene ove Izjave, ista za člana udruge nije obvezujuća sve dok ne potvrdi da je suglasan s njezinim izmjenama.

IZJAVA ČLANA AMAC-GFV O DAVANJU PRIVOLE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ispunjavanjem i predajom ove Pristupnice dajem dobrovoljnu privolu AMAC-GFV da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke navedene u Pristupnici u svrhu poslovanja udruge, sukladno Zakonu o udrugama, Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim pozitivnim zakonskim propisima koje je udruga dužna provoditi te gore navedenom Izjavom AMAC-GFV o prikupljanju i obradi osobnih podataka članova. Također dajem privolu da se moje ime, prezime, titula i fotografije objavljuju sve dok sam aktivni član udruge: (1) u godišnjim izvještajima o radu udruge; (2) u popisu članova udruge na javnim mrežnim stranicama udruge; (3) u objavama o provedenim aktivnostima na kojima sam sudjelovao/la i to: u tiskanim i digitalnim izdanjima udruge, u priopćenjima za javnost, na mrežnim stranicama udruge, na mrežnim stranicama projekata koje udruga provodi i na stranicama kojima udruga upravlja na društvenim mrežama. Potvrđujem da sam upoznat/a kako u bilo koje vrijeme navedene privole mogu povući dijelom ili u cijelosti dostavom pisane izjave na poštansku ili e-mail adresu udruge.

Zahvaljujemo Vam na poslanoj Pristupnici i dobro nam došli u AMAC-GFV.

Smiley

Došlo je do greške, molimo pokušajte ponovo kasnije ili nas kontaktirajte.